PNL respectă drepturile și libertățile persoanelor fizice și se angajează să protejeze confidențialitatea cu privire la datele cu caracter personal ale tuturor persoanelor fizice care ne încredințează datele lor personale în scopul de a fi informate de către PNL cu privire la acțiunile și activitățile realizate de PNL în cadrul realizării obiectivelor sale.

INFORMARE

pentru persoanele fizice care vor dori să-și exprime susținerea pentru candidații PNL la alegerile din 26 mai 2019 pentru Parlamentul European, prin semnarea pe listele de susținători

 

În conformitate cu Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – “RGPD”), dispozițiile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, OUG nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.

 

Organizația care vă solicită datele dvs, în scopurile specificate în acest formular, este:  PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL (PNL), Aleea Modrogan nr. 1, sector 1, București, CUI: 34058872

În ce scopuri dorim să utilizăm datele dvs: Datele dumneavoastră sunt necesare în cadrul  campaniei de susținere a listei de candidați PNL pentru alegerile din 26 mai 2019 pentru Parlamentul European.

În acest scop, conform actelor normative în vigoare sunt necesare următoarele date cu caracter personal: semnătura, nume, prenume, data nașterii, act de identitate (denumire, serie, număr).

Ce vom face cu datele dvs? Datele dvs vor fi colectate și centralizate de către personalul, membrii și voluntarii PNL. De asemenea, PNL poate furniza datele dvs cu caracter personal unor terțe instituții/organizații/persoane, dar numai în scopurile specificate aici sau pentru îndeplinirea unor obligatii legale.

Datele dvs ar mai putea fi transmise organelor de poliție, parchet, instanțe judecătorești sau altor instituții care exercită autoritatea de stat, în măsura în care au atribuții legale în sensul primirii unor astfel de date și în strictă concordanță cu prevederile legale.

Datele dvs nu vor face obiectul unui proces decizional individual exclusiv automatizat care să producă efecte juridice asupra dvs.

Durata de păstrare a datelor dvs: Vom păstra datele dvs pe durata necesară îndeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate, cu excepția situațiilor când astfel de date trebuie păstrate o perioadă mai lungă de timp, în vederea respectării unor obligații legale sau pentru îndeplinirea unor sarcini care servesc unui interes public.

Drepturile dvs: Aveți dreptul legal de acces la datele pe care ni le furnizați, precum și dreptul de a ne solicita rectificarea acestora sau restricționarea prelucrării. De asemenea, aveți dreptul legal de a vă opune prelucrării datelor dvs, precum și dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.  Aveți dreptul legal la portabilitatea datelor și dreptul legal de a ne solicita ștergerea acestora.  Aceste drepturi vor putea fi exercitate, fără să aducă atingere drepturilor și/sau obligațiilor legale ale altor persoane și nici obligațiilor noastre legale.

Date de contact PNL: Aleea Modrogan nr. 1, sector 1, București.

Dreptul de a vă plânge: Dacă aveți vreo nemulțumire cu privire la utilizarea de către noi a datelor dvs, pe care noi nu am putut-o soluționa, vă puteți adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, conform instrucțiunilor aflate pe website-ul acestei instituții www.dataprotection.ro, sau direct la adresa acesteia: Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România