Robert George Copoț  Dan-Marius Mureșan Ciprian Nițescu Marius-Cristian Popa Ciprian Sterpu

 

Inițative ale consilierilor PNL

Nr. Înreg / HCL

Denumire proiect

Descriere proiect

Inițiatori din partea PNL

Stare actuală

HCL 56/2016

Sponsorizare Asociația Cultural – Sportiva „Izvorul” Săcele

Se aprobă alocarea, cu titlul de sponsorizare, a sumei totale de 10.000 lei, din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., către Asociatia Cultural – Sportiva Izvorul” Sacele.

Ciprian Nițescu

Dan-Marius Mureșan

Aprobat

Nr. 61800 / 15.11.2016

Proiect de hotărâre pentru stabilirea zonelor de impozitare

având in vedere numeroasele sesizări ale localnicilor privind discrepanta intre zona de impozitare realitatea din teren, este unul necesar și dorim ca stabilirea zonelor de impozitare să se facă într-o manieră corectă și transparentă, care să reflecte realitatea din zone pe baza unui punctaj calculat in funcție de criterii cu ponderi diferite, dependente de

importanța acestora,

Ciprian Nițescu

Dan-Marius Mureșan

Lucian Pascu

Ciprian Sterpu

Raport de activitate lipsă, niciun demers din partea executivului

HCL 71 / 2016

Sponsorizări Primărie și Via Barcensis

suma de 5.000 lei, în vederea organizării festivalului Turneului Internațional Țara Bârsei,

către Asociația Via Barcensis ;

- suma de 17.074,16 lei reprezentând nu număr de 320 bucăti pomi de Crăciun, cu ocazia

Sărbătorilor de Crăciun, către Primăria Municipiului Săcele;

- suma de 10.000 lei, în vederea organizării festivităților prilejuite de sărbătorile de iarnă,

către Primăria Municipiului Săcele.

Ciprian Nițescu

Dan-Marius Mureșan

Aprobat

HCL 23 / 2017

Volum masă lemnoasă și preț vânzare material lemnos

Se aprobă volumul de 52,00 mii mc masă lemnoasă destinată recoltării, din fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Săcele, în anul de producţie 2017, şi defalcarea acestuia pe beneficiari, astfel :

- 44,0 mii mc pentru vânzarea către agenți economici prin licitație

- 8,00 mii mc pentru vânzare către populație prin partizi de nevoi locale, sub formă de lemn de foc,

Se aprobă prețurile de vânzare ale materialului lemnos care se valorifica către populație, pentru anul de producţie 2017,

Ciprian Nițescu

Aprobat

HCL 24 / 2017

aprobarea procentului de constituire al fondului de accesibilizare a pădurilor

Se constituie fondul de accesibilizare a pădurilor în procent de 10% din valoarea masei lemnoase văndute și încasate în condițiile legii, provenite din produsele principale și accidentale I.

Ciprian Nițescu

Respins

HCL 50 / 2017

aprobarea procentului de constituire al fondului de accesibilizare a pădurilor

Se constituie fondul de accesibilizare a pădurilor în procent de 10% din valoarea masei lemnoase văndute și încasate în condițiile legii, provenite din produsele principale și accidentale I.

Ciprian Nițescu

Aprobat

HCL 86 / 2017

suplimentarea programului de investiții pe anul 2017 al RPLP Săcele RA

Se aprobă suplimentarea programului de investiții pe anul 2017 al RPLP Săcele RA

Ciprian Nițescu

Dan-Marius Mureșan

Aprobat

HCL 107 / 2017

premiere a sportivului Costache Radu

Se aprobă alocarea sumei de 3000 de lei, in bugetul local al Mun. Sacele, cu destinația de premiere a sportivului Costache Radu, care a obţinut rezultate deosebite la campionatele naționale si internationale de atletism

Ciprian Sterpu

Aprobat

HCL 118 / 2017

Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele, d-nul VOINEA DUMITRU

Se acordă titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele, d-nului VOINEA DUMITRU

Ciprian Sterpu

Aprobat

HCL 148 / 2017

Regulamentul privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la transportul

public

Se aproba Regulamentul privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la transportul

public local de persoane în Municipiul Săcele,

Ciprian Nițescu

Aprobat

HCL 163 / 2017

Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul şcolar 2017-2018 a pachetului cu rechizite şcolare

„Primul ghiozdan”

Se aprobă acordarea pachetului cu rechizite şcolare „Primul ghiozdan”, elevilor inscrisi in clasa I  în unităţile de invăţămant de pe raza Municipiului Săcele, pentru anul scolar 2017-2018

Dan-Marius Mureșan

Aprobat

HCL 169 / 2017

Amendament la proiectul de hotărâre privind acordarea unor compensaţii elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal

s–a propus ca pentru premiul de excelență să se suplimenteze

cuatumul de la 500 la 800 lei

Ciprian Nițescu

Aprobat

HCL 223 / 2017

aprobarea prețului de referință al masei lemnoase

Se aprobă prețul de referință al masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier, proprietate publică a Municipiului Săcele

Ciprian Nițescu

Aprobat

HCL 250 / 2017

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. SERVICII SĂCELENE

Se aprobă Regulamentul de Organizare si Functionare a S.C. SERVICII SACELENE S.R.L,

Ciprian Nițescu

Aprobat

HCL 253 / 2017

alocarea sumei de 10.500 lei cu destinația de premiere a sportivilor și antrenorilor A.S. Precizia Săcele

Se aprobă alocarea sumei de 10.500 de lei, sportivilor și antrenorilor AS Precizia Săcele – Juniori ”I” care au obţinut rezultate deosebite la campionatele naționale.

Ciprian Nițescu

Aprobat

HCL 256 / 2017

aprobarea prețurilor de de vânzare pentru materialul lemnos provenit din tăieri ilegal

Se aprobă, prețurile de vânzare pentru materialul lemnos provenit din tăieri ilegale, ce se valorifică în anul de producție 2018, sub formă de sortimente loco cioată, către populație

Ciprian Nițescu

Dan-Marius Mureșan

Aprobat

HCL 257 / 2017

constituirea fondului de accesibilizare a pădurilor

Se constituie fondul de accesibilizare a pădurilor în procent de 10% din valoarea masei lemnoase văndute și încasate în condițiile legii, provenite din produsele principale și accidentale I.

Ciprian Nițescu

Dan-Marius Mureșan

Aprobat

HCL 258 / 2017

aprobarea prețului de vânzare al lemnului de foc – livrare drum forestier

Se aprobă prețul de de vânzare de 125,00 lei/mst (cu TVA 19% inclus), al lemnului de foc fasonat în steri, nesortat, din speciile fag și DT(diverse tari), destinat valorificării către populație, în anul 2018, livrare loco drum auto forestie,

Ciprian Nițescu

Dan-Marius Mureșan

Aprobat

HCL 259 / 2017

aprobarea prețului de vânzare al lemnului de foc – livrare depozit

Se aprobă prețul de vânzare de 175 lei/mst (cu TVA 19% inclus) al lemnului de foc fasonat în steri, nesortat, din speciile fag și DT(diverse tari), destinat valorificării către populație, în anul 2018, livrare loco depozit,

Ciprian Nițescu

Dan-Marius Mureșan

Aprobat

HCL 260 / 2017

aprobarea prețurilor de vânzare pentru materialul lemnos provenit din P946/1246094

Se aprobă prețul de de vânzare pentru materialul lemnos provenit din P946/1246094, U.P.VII , u.a 144 A% de produse secundare-rărituri, ce se valorifică în anul de producție 2018, sub formă de sortimente fasonate loco cioată către populație

Ciprian Nițescu

Dan-Marius Mureșan

Aprobat

HCL 11 / 2018

aprobarea prețului de vânzare pentru lemnul de foc destinat valorificării către

populație, în anul 2018, provenit din resturi de exploatare

Se aprobă prețul de vânzare pentru lemnul de foc destinat valorificării către populație, în anul 2018, provenit din resturi de exploatare din parchete reprimite anterior, din crăci, vreascuri, uscături, rezultate din procesul normal de eliminare naturală a arborilor din ecosistemul forestier,

Ciprian Nițescu

Aprobat

HCL 33 / 2018

aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru realizarea investițiilor Drum auto Forestier

,,Valea Baciului-Șapte Izvoare” și Drum auto forestier „Poiana Angelescu- Valea Largă”-

Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru investiția Drum auto forestier ,,Poiana Angelescu- Valea Largă din Municipiul Săcele, după cum urmează :

·         Lungime - 1,729 km

·         Suprafață deservită de drum - 115,3 km

·         Valoare totală a investiției( fară TVA ) -1.428.064 lei

Ciprian Nițescu

Aprobat

HCL 34 / 2018

aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru materialul lemnos din specii

de rășinoase, fasonat la drum auto, destinat valorificării către agenții economici,

Se aprobă prețurilor de pornire la licitație pentru materialul lemnos din specii de rășinoase, fasonat la drum auto, destinat valorificării către agenții economici, valabile pe anul 2018,

Ciprian Nițescu

Aprobat

HCL 35 / 2018

aprobarea tarifelor pentru prestări servicii exploatari forestiere

Se aprobă tarifele pentru prestări servicii forestiere la parchete de exploatare ( partizile) 930, 934, 944, 961, 962, 963, ce se valorifică în anul de producție 2018,

Ciprian Nițescu

Aprobat

HCL 36 / 2018

aprobarea valorificării volumului total de masă lemnoasă destinat recoltării

pentru anul de producție 2018, către agenții economici și către populație

Se aprobă valorificarea volumului total de masă lemnoasă destinat recoltării pentru anul de producție 2018:

·         43,5 mii mc către agenții economici prin licitație

·         11,0 mii mc către populație pentru nevoi locale sub formă de lemn fasonat prin vânzare directă ca lemn de foc

Ciprian Nițescu

Aprobat

HCL 37 / 2018

aprobarea valorificării volumului total de masă lemnoasă destinat recoltării

pentru anul de producție 2018

Se aprobă valorificarea volumului total de masă lemnoasă destinat recoltării pentru anul de producție 2018, după cum urmează:

·         42,0 mii mc sub formă de masă lemnoasă pe picior

·         12,5 mii mc sub formă de lemn fasonat.

Ciprian Nițescu

Aprobat

HCL 38 / 2018

aprobarea volumului brut total de masă lemnoasă pe picior destinat recoltării

pentru anul de producție 2018–

Se aprobă recoltarea, în anul de producție 2018, din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Săcele, aflat în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor R.A., a unui volum brut total de 54,2 mii mc masă lemnoasă pe picior.

Ciprian Nițescu

Aprobat

HCL 39 / 2018

privind aprobarea prețului de vânzare directă pentru materialul lemnos din specii de

rășinoase, fasonat la drum auto, destinat valorificării către populație,

Se aprobă prețul de de vânzare directă pentru materialul lemnos din specii de rășinoase, fasonat la drum auto, destinat valorificării către populație, în anul de producție 2018

Ciprian Nițescu

Aprobat

HCL 40 / 2018

aprobarea prețurilor de pornire la licitațiile de cherestele provenite din

confiscări

Se aprobă prețurile de pornire la licitațiile de cherestele provenite din confiscări, destinate valorificării către agenții economici, valabile pentru anul 2018,

Ciprian Nițescu

Aprobat

HCL 48 / 2018

aprobarea exercițiului financiar, a situației realizării investițiilor și a repartizării

profitului net pe anul 2017 al R.P.L.P.

Se aprobă exercițiul financiar pe anul 2017 al R.P.L.P. Săcele R.A.,

Se aprobă situația realizării investițiilor pe anul 2017 a R.P.L.P. Sacele R.A.,

Se aprobă repartizarea profitului net pe anul 2017 al R.P.L.P. Sacele R.A., după cum urmează:

·         94,35 % vărsăminte din profitul net, reprezentând 1.650,34 mii lei;

·         5,65 % participarea salariaților la profit, reprezentând 98,80 mii lei.

Ciprian Nițescu

Aprobat

HCL 50 / 2018

aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de

investiții pe anul 2018 ale R.P.L.P.

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al R.P.L.P. Săcele R.A.,

Se aprobă programul de investiții pe anul 2018 al R.P.L.P. Săcele R.A.,

Ciprian Nițescu

Aprobat

HCL 51 / 2018

aprobarea exercițiului financiar pe anul 2017 al S.C. Servicii Săcelene S.R.L.

Se aprobă exercițiul financiar pe anul 2017 al Servicii Sacelene SRL

Ciprian Nițescu

Aprobat

HCL 52 / 2018

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Servicii Săcelene

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Servicii Săcelene S.R.L.,

Ciprian Nițescu

Aprobat

HCL 53 / 2018

Buget 2018

Propuneri PNL :

·         Sisteme semaforizare școli

·         Amenajare parc de agrement Timocului

·         Eficiență energetică imobile domeniu public

·         SF Complex schi și sărituri Valea larga

PNL

Obiecte de investiții scoase din buget

HCL 121 / 2018

aprobarea tarifului pentru prestări de servicii de exploatare forestieră a arborilor care pun în pericol viața oamenilor

Se aprobă tariful pentru prestări de servicii de exploatare forestieră a arborilor care pun în pericol viața oamenilor și siguranța bunurilor acestora

Ciprian Nițescu

Aprobat

HCL 127 / 2018

aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2018 al RPLP

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al RPLP Săcele RA

Se aprobă rectificarea programului de investiții pe anul 2018 al RPLP Săcele RA

Ciprian Nițescu

Aprobat

HCL 237 / 2018

organizarea unui „Târg de Pomi de Crăciun” în perioada 17-21.12.2018, pe raza Municipiului Săcele

Se aproba organizarea pe raza Mun. Săcele in perioada 17-21 decembrie 2018 a evenimentului „Târg de Pomi de Crăciun”.

Evenimentul prevăzut la art. 1 va avea loc la depozitul de material lemnos deținut de Regia Publica a Pădurilor Săcele R.A., situat in Mun. Săcele, str. Zizinului nr. 13.

Ciprian Sterpu

Aprobat

HCL 60/2019

pentru completarea Anexei la Hotărârea de Consiliul Local nr. 6/24.01.2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Săcele

Se completează Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local pentru a permite filmarea și transmisiunea live a ședințelor

Ciprian Nițescu

Aprobat

HCL 95/2019

Înființare comisie de stabilire a criteriilor de zonare

Se înființează comisia de definire a criteriilor și modului de stabilire a zonelor de impozitare în Mun. Săcele și se desemnează 3 consilieri locali pentru a face parte din această comisie

Ciprian Nițescu

Aprobat

Propunere circulatie

Propunere de sistematizare a circulatiei

Propunere de modificare a circulatiei pe strazile Timocului, Bucegi (Petru Leucă), Unirii Nicolae Pană, respectiv Petofi Sandor 

Ciprian Nițescu

Transmisă către Primărie și comisia de circulație